சனி, 23 ஏப்ரல், 2011

படைப்புகள் எனது வீண் வேலை,,,

நன்பர்களுக்கு வனக்கம்.நான் எனது செல்போனில் எடுத்த போட்டோக்களை இத்துடன் இனைத்துள்ளேன். இந்த போட்டோக்களை பார்த்து யாரும் என்னை திட்டக்கூடாது. நான் ஒன்ரும் போட்டோகிராபர் இல்லை. இருந்தும் சில போட்டோ நன்ராக இருந்ததால் இதில் இனைத்துள்ளேன். பார்த்து தங்களின் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள்.
நன்பர்களுக்கு வனக்கம்.நான் எனது செல்போனில் எடுத்த போட்டோக்களை இத்துடன் இனைத்துள்ளேன். இந்த போட்டோக்களை பார்த்து யாரும் என்னை திட்டக்கூடாது. நான் ஒன்ரும் போட்டோகிராபர் இல்லை. இருந்தும் சில போட்டோ நன்ராக இருந்ததால் இதில் இனைத்துள்ளேன். பார்த்து தங்களின் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள்.


0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக